Manual

Instrukcja obsługi - Airsoft Force Tracking

Poniżej przedstawiam pełen podręcznik użytkownika w języku polskim. Mam świadomość tego, że aplikacja z interfejsem bazującym na języku angielskim nie jest zbyt czytelna. Liczę, że poniższa instrukcja będzie pomocna dla nowych użytkowników aplikacji do momentu przetłumaczenia programu. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie na temat kwestii wartych poruszenia w niniejszej instrukcji.

1. Jak włączyć aplikację?
2. Co się stanie po włączeniu programu?
3. Czym jest sesja i jak utworzyć nową sesję gry?
4. Jak dołączyć do sesji gry?
5. W jaki wycentrować mapę na własnej pozycji?
6. Jak zameldować położenie przeciwnika na mapie?
7. Co należy zrobić by dodać nowy waypoint (istotny punkt na mapie) ?
8. W jaki sposób zameldować liczebność przeciwnika?
9. Jak zameldować kierunek ruchu przeciwnika?
10. Jak szybko znaleźć istotny waypoint / przeciwnika na mapie ?
11. Jak działa kompas?
12. w jaki sposób sprawdzić ostatnie wydarzenia w Twojej sesji?
13. Jak wyłączyć aplikację?

Poniżej opis funkcjonalności dodanych w najnowszej wersji (1.0.95.0)

14. Czym różni się widok graczy, od widoku drużyn?
15. W jaki sposób utworzyć nową drużynę?
16. Jak dołączyć do drużyny?
17. Jak opuścić drużynę?
18. Jak usunąć drużynę?
19. W jaki sposób wydać rozkaz konkretnej jednostce na zakładce mapy?
20. W jaki sposób wydać rozkazy grupie jednostek, przy użyciu zakładki objectives?
21. Co należy zrobić by anulować wydany wcześniej rozkaz?
 

 

 

 

1. Jak włączyć aplikację?
Airsoft Force Tracking można pobrać z androidowego Marketu (zwanego także Google Play). Zasadniczo, każdy telefon oparty na systemie Android posiada aplikację umożliwiającą połączenie z ww. marketem. Po pobraniu aplikacji, na liście zainstalowanych aplikacji należy odnaleźć ikonę zielonej gwiazdki z czerwoną obwódką.

 

 

 

 

 

2. Co się stanie po włączeniu programu?
Po włączeniu programu wyświetlone zostanie jego logo. W górnym prawym narożniku widoczny będzie także numer aplikacji (bardzo cenna dla mnie informacja; w razie zgłaszania problemów/zastrzeżeń do działania aplikacji, zwykle proszę o podanie tego numeru). Po tapnięciu na logo programu, wyświetlany jest główny ekran aplikacji, składający się z czterech zakładek (mapa, kompas, punkty na mapie, sesja)

 

 

 

 

 

3. Czym jest sesja i jak utworzyć nową sesję gry?

Podczas zabawy może dojść do sytuacji, w której obie strony 'konfliktu' korzystają z Airsoft Force Tracking. Aby uniknąć podglądania pozycji przeciwnika, rozgrywkę podzielono na sesje. Użytkownik może być podłączony tylko do jednej sesji. Po połączeniu do sesji widzi zaś wyłącznie występujących w tej sesji graczy, waypointy i przeciwników.

Aby utworzyć nową sesję, należy przejść na zakładkę 'Settings' i tapnąć przycisk 'Create new session'. Wyświetlony zostanie ekran, na którym poproszeni zostaniemy o hasło nowej sesji. Wpisane hasło zatwierdzamy przyciskiem 'Create new session'. Jeżeli proces zakładania sesji przebiegnie prawidłowo, wyświetlony zostanie komunikat 'New session created successfully'. Ważne: W treści komentarza podany zostanie numer sesji (na widocznych poniżej screenach jest to numer 99).

 

 

 

 

 

4. Jak dołączyć do sesji gry?

Aby dołączyć do sesji, należy przejść na zakładkę 'Settings' i tapnąć na niej na przycisk 'Join to session'. Wyświetli się wówczas formularz na którym zostaniemy poproszeni o numer sesji (pole "Session ID"), hasło sesji (pole "Session password"), oraz swoją ksywkę, nazwę pod którą będziemy widoczni w grze (pole "Your user name"). Po uzupełnieniu wszystkich danych naciskamy na przycisk "Join to session". Jeżeli podamy wszystkie dane prawidłowo, otrzymamy komunikat "Successfully joined to session".

 

 

 

 

 

5. W jaki wycentrować mapę na własnej pozycji?

Aby wycentrować mapę na swojej pozycji, należy:
1. Upewnić się czy apara posiada właczony sensor GPS
2. W aplikacji Airsoft Force Tracking przejść na zakładkę mapy
3. Nacisnąć przycisk 'Menu' na telefonie (w każdym modelu znajduje się on w innymi miejscu, improwizuj :)).
4. Na wyświetlonym przez aplikacje menu, należy tapnąć przycisk 'My Location'.
Jeżeli telefon zna swoje położenie, mapa zostanie wycentrowana na Twojej pozycji.

 

 

 

 

 

6. Jak zameldować położenie przeciwnika na mapie?

Użytkownik Airsoft Force Tracking posiada możliwość dodania na mapie dwóch elementów, waypointa (a więc istotnego dla rozgrywki miejsca gry, np. bunkier, miejsce przetrzymywania zakładnika, lokalizacja w której należy podłożyć bombę), oraz meldunku na temat przeciwnika. Poniżej przedstawiam instrukcję dodania meldunku o namierzeniu wrogiej jednostki.

Po przejściu na zakładke mapy, należy przytrzymać palec na ekranie (ok 2 sekundy), w miejscu gdzie zlokalizowano wrogą jednostkę. Miejsce to po chwili zostanie oznaczone niebieskim znacznikiem, a w dolnej części ekranu wyświetlone zostaną dwa przyciski (reprezentujące waypoint - po lewej, oraz przeciwnika - przycisk po prawej). Po tapnięciu na prawy przycisk, w zaznaczonym miejscu dodany zostanie przeciwnik. Automatycznie trzyma on unikalną w sesji nazwę, zgodną ze standardami nazewnictwa NATO.

 

 

 

 

 

7. Co należy zrobić by dodać nowy waypoint (istotny punkt na mapie) ?

Procedura dodania waypointa, jest identyczna jak w przypadku dodania przeciwnika. Róznica polega na skorzystaniu z przycisku po lewej stronie ekranu.

 

8. W jaki sposób zameldować liczebność przeciwnika?

Istnieje możliwość określenia liczebności zameldowanego wrogiego oddziału. Wystarczy tapnąc na nim na mapie, tak by został on oznaczony niebieskim znacznikiem. Następnie należy tapnąc na przycisk służący do meldowania liczebności (patrz screen poniżej). Spowoduje to wyświetlenie listy liczebności. Dostępne opcje to "1 gracz", "2 graczy", "3-5 graczy", "5-10 graczy", "10 lub więcej graczy".

 

 

 

 

 

9. Jak zameldować kierunek ruchu przeciwnika?

Położenie zameldowanych przeciwników nie zmienia się na mapie (należy przyjąć, że nie posiadają oni telefonów z Airsoft Force Tracking, lub posiadają AFT lecz grają na innych sesjach). Istotne może być określenie kierunku ruchu wrogiej jednostki. Aby określić kierunek ruchu przeciwnika, należy tapnąć na nim oznaczając go niebieskim markerem, a następnie skorzystać z przycisku oznaczania kierunku ruchu (patrz screen poniżej). Wyświetlony zostanie wówczas ekran kierunków ruchu na którym precyzujemy gdzie przemieszcza się przeciwnik (tapnięcie na odpowiednią strzałkę). Meldunek zaowocuje odpowiednim obróceniem markera przeciwnika.

 

 

 

 

 

10. Jak szybko znaleźć istotny waypoint / przeciwnika na mapie ?

W wirze walki, i przy dużej ilości graczy korzystających z Airsoft Force Tracking, możliwe jest zgromadzenie na obszarze zabawy dużej ilości waypointów czy raportów przeciwnika. Przyjmijmy że dowódca zlecił Ci dotarcie do waypointa X, bądź zaatakowanie przeciwnika Y. Jak odnaleźć na mapie cel marszruty? Wystarczy przejść na zakładkę 'Objectives'. Możesz na niej znaleźć pełną listę wszystkich meldunków z sesji do której jesteś bieżąco zalogowany. Przytrzymanie palca nad interesującą Cie opcją spowoduje, że wyświetlone zostanie menu podręczne. Możesz na nim wybrać opcję "Show on map". Spowoduje to automatyczne przejście na zakładkę mapy, oraz jej wycentrowanie na wybranym waypoincie/graczu.

 

 

 

 

 

11. Jak działa kompas?

Kompas jest narzędziem wyświetlanym na drugiej zakładce aplikacji. Jest to nietypowy kompas. Nie obraca się na nim 'igła kompasu'. Igła jest nieruchoma i zawsze wskazuje 'górę telefonu'. Obracana jest natomiast tarcza kompasu. Warto zauważyć, że na tarczę naniesione są pozycję waypointów (żółte kropki) oraz przeciwników (czerwone kropki). Wprowadzone rozwiązanie ułatwia nawigację, nawet osobom nie obeznanym z kompasem/busolą. Jeśli chcą dojść do wybranego waypointów, wystarczy że obrócą się tak by strzałka wskazywała na żółtą kropkę i ruszą z kopyta do przodu :).

 

 

 

 

 

12. w jaki sposób sprawdzić ostatnie wydarzenia w Twojej sesji?

Bywa, że trzeba odnieść się do sytuacji sprzed paru minut. Czasem trzeba sprawdzić kiedy dany waypoint został dodany do sesji, kiedy zameldowano przeciwnika, oraz kto ów meldunek złożył. Historia sesji, w postaci ostatnich 20 komunikatów widoczna jest w zakładce 'Settings'.

 

 

 

 

 

13. Jak wyłączyć aplikację?

Aby wyłączyć aplikację (co oczywiście nie jest zalecane ;) ), należy przejść na zakładkę mapy, naciśnać przycisk menu na swoim aparacie, a następnie tapnąć na opcję 'Close application'.

 

 

 

 

 

14. Czym różni się widok graczy, od widoku drużyn?

W jednej sesji, może brać udział znaczna ilość graczy. Przekłada się to na dużą ilość markerów na mapie, co obniża jej czytelność. Aby rozwiązać ten problem, do aplikacji dodano funkcjonalność wiązania graczy w drużyny. Każdy gracz może zostać przypisany do drużyny. Każdy gracz, może również na telefonie przełączyć aplikację z trybu wyświetlania graczy (w trybie tym na mapie widoczni są wszyscy gracze sesji), na tryb wyświetlania drużyn (na mapie widoczne są tylko markery drużyn) i odwrotnie. Pozycja drużyny jest tożsama z pozycją jej dowódcy.

 

 

 

 

 

15. W jaki sposób utworzyć nową drużynę?

W celu utworzenia nowej drużyny, należy zalogować się do dowolnej sesji, następnie przejść na zakładkę 'objectives', tapnąc na przycisk menu (z reguły 'fizyczny' przycisk na aparacie/tablecie) i wybrac opcję 'Add new team'. Aplikacja wyświetli ekran umożliwiający podanie nazwy dla drużyny. Po potwierdzeniu nazwy, drużyna zostanie dodana do sesji. Uwaga, należy pamiętać, że drużyny widoczne sa tylko w widoku drużyn (patrz: czym się różni widok drużyn od widoku graczy?)

 

 

 

 

 

16. Jak dołączyć do drużyny?

By dołączyć do drużyny, należy zalogować się do sesji. Następnie na zakładce 'objectives' należy włączyć widok drużyn i przytrzymać palec nad wybraną drużyną, do której chcemy dołączyć (długie tapnięcie). Pojawi się menu w którym widoczna będzie lista akcji które możemy wykonać na drużynie. Jedną z opcji, jest 'Join to this team'. Tapnięcie na nią, spowoduje dołączenie do tej drużyny. Gracz może jednocześnie znajdować się tylko w jednej drużynie.

 

 

 

 

 

17. Jak opuścić drużynę?

By opuścić drużynę, i tym samym stać się 'wolnym graczem', należy przejść na zakładkę 'objectives', nacisnąć przycisk menu (z reguły fizyczny przycisk na aparacie / tablecie), po czym wybrać opcję 'Leave team'.

 

 

 

 

 

18. Jak usunąć drużynę?

By dołączyć do drużyny, należy zalogować się do sesji. Następnie na zakładce 'objectives' należy włączyć widok drużyn i przytrzymać palec nad wybraną drużyną, do której chcemy dołączyć (długie tapnięcie). Pojawi się menu w którym widoczna będzie lista akcji które możemy wykonać na drużynie. Jedną z opcji, jest 'Remove this team'. Tapnięcie na nią, spowoduje usunięcie tej drużyny. Wszyscy gracze znajdujący się w tej drużynie, zostaną z niej wcześniej wykluczeni (po wykonaniu tej akcji, nie będą znajdowali się w żadnej drużynie).

 

 

 

 

19. W jaki sposób wydać rozkaz konkretnej jednostce na zakładce mapy?

Procedura wydania rozkazu przy użyciu mapy jest dość krótka. Należy upewnić się czy jesteśmy zalogowani w sesji. Jeżeli tak, to należy przejść na zakładkę mapy, wybrać sojuszniczą jednostkę (gracza, bądź sojuszniczą drużynę). Po zaznaczeniu sojuszniczego markera, w dolnej części ekranu wyświetlone zostaną dostępne akcje/rozkazy. Wybieramy jeden z rozkazów a następnie wykonujemy tapnięcie na dowolnym markerze na mapie. Po chwili otrzymamy potwierdzenie o zleceniu rozkazu wskazanej jednostce.

 

 

 

 

 

20. W jaki sposób wydać rozkazy grupie jednostek, przy użyciu zakładki objectives?

Aby wydać rozkaz większej grupie osób, należy (po upewnieniu się czy jesteśmy zalogowani do sesji), przejść na zakładkę 'objectives'. Należy na niej zaznaczyć wybrane jednostki sojusznicze (graczy, bądź drużyny). Zaznaczanie odbywa się poprzez tapnięcie na nazwie drużyny w taki sposób by w kwadracie po prawej stronie ekranu pojawił się 'ptaszek'. Po wybraniu drużyn, wykonujemy jedno krótkie tapnięcie na nazwie markera docelowego (takiego który ma być celem rozkazu). Program wyświetli listę dostępnych rozkazów. Po wyborze rozkazu, zostanie on rozgłoszony w sesji.

 

 

 

 

 

21. Co należy zrobić by anulować wydany wcześniej rozkaz?

Aby anulować rozkaz sojuszniczego gracza / drużyny, należy zaznaczyć go na mapie, a następnie tapnąć na opcję